Het actiecomité Breda380kVnee zegt teleurgesteld te zijn in de houding van het ministerie van Economische Zaken. Ondanks eerdere belofte heeft het comité na maanden van wachten nog steeds geen uitsluitsel over het bezwaar op de handelswijze van het ministerie.

Afgelopen januari stuurde Breda380kVnee samen met actiecomités uit Halderberge, Etten-Leur en Oosterhout een brief naar minister Kamp. Hierin stond het verzoek om af te zien van het zuidelijke tracé omdat deze dwars door diverse natuurgebieden zou gaan alsook de wijk Haagse Beemden.

Bovendien zou de route niet voldoen aan de richtlijnen die zijn aangegeven in de Milieu Effect Rapportage.

Alternatief

De actiecomités kwamen ook met een alternatief. Hierbij werd het traject tussen Breda en Oosterhout naar het noorden verschoven langs de A59. Door de wijziging zou de wijk Haagse Beemden geen last hebben van het energienetwerk.

Ook zouden er door de verandering geen scholen meer in de buurt van het tracé liggen. De alternatieve route was wel enkele kilometers langer dan het origineel.

Geen antwoord

Ondanks dat het ministerie beloofde de alternatieven voor het zuidelijke tracé serieus te onderzoeken hebben de brievenschrijvers tot op heden niks van minister Kamp gehoord. Ook op de reminder kwam geen antwoord.

Volgens de actievoerders staat dit in schril contrast met recente uitspraken van de Tweede Kamer dat de communicatie beter moet.