De VVD-fractie in Breda heeft in een open brief haar ongenoegen geuit over de manier waarop de gemeenteraad positie neemt tegenover de Rijksoverheid. 

De liberalen vinden dat hun collega-raadsleden te makkelijk en te vaak Haags beleid weigert uit te voeren. “Een gemeente dient zich aan de wetten en regels te houden, net als ieder ander.”

In de open brief worden een aantal voorbeelden genoemd waarbij de gemeente Breda besluiten uit Den Haag naast zich neerlegde. Zo besloot de gemeenteraad om de eigen bijdrage voor  jeugd GGZ tijdelijk niet te innen en werd er geen einde gemaakt aan de plaatselijke bed, bad, brood-opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

Hennepteelt

Ook de motie van de gemeenteraad om te experimenteren met gecontroleerde hennepteelt mist volgens de VVD een wettelijke basis.

“Selectief shoppen in wat we wel of niet doen met Haagse regels en afspraken kan niet. Een burger of ondernemer die dit doet straffen we met een boete of ontzegging. Als raad en gemeente moeten we ons schikken naar het feit dat we niet over alles gaan en niet alles kunnen beïnvloeden”, zo staat er te lezen in de open brief.

Fractievoorzitter Boaz Adank schrijft verder dat raadsleden hun invloed binnen de landelijke partij of de VNG maar moeten gebruiken om landelijk beleid te veranderen.