Breda is met het programma Robbie de Rat in de race voor de titel het ‘Slimste Project’ bij de verkiezing voor Slimste Binnenstad. 

De Slimste Binnenstad van Nederland is een verkiezing voor binnensteden die het beste plan hebben om technologie in te zetten voor het veraangenamen van het verblijf in de stad en om die technologie toe te passen. Breda volgt met Robbie de Rat de stroming in de riolering en het oppervlaktewater en brengt dat in beeld.

Als onderdeel van het project mochten 2.500 schoolkinderen eenmalig een klein zendertje door het toilet spoelen. Deze zendertjes gingen vervolgens door het riool en gaven de gemeente informatie over waar en hoe snel de waterstromen door de rioolbuizen stromen.

Op die manier konden verkeerde aansluitingen opgespoord worden, of lozingen. De schoolkinderen konden via de website van Robbie de Rat de zendertjes volgen.

Bewezen

“De waarde van dergelijke metingen heeft zich al bewezen”, aldus de gemeente Breda. “Zo is de vrijgekomen informatie gebruikt om het hydraulisch rekenmodel van de gemeente te verbeteren en de risico’s van gevaarlijke lozingen in beeld te brengen.”

Breda is de eerste gemeente in Nederland die gebruik maakt van deze techniek.