De gemeente Breda stelt één miljoen euro beschikbaar om verschillende culturele projecten en initiatieven te ondersteunen. Met het geld wordt onder andere Vincent van Gogh herdacht. 

Daarnaast zet de gemeente in op het ontplooien van nieuwe projecten buiten de gebaande wegen om.

2015 is het Vincent van Gogh-jaar. Ook in Breda wordt er op verschillende manieren stilgestaan bij de erfenis van de kunstenaar die weigerde binnen de lijntjes te schilderen. Zo houdt het Breda’s Museum de expositie Vincent and I en zijn er diverse andere evenementen rondom Vincent, zoals bijvoorbeeld Roodharigendag 2015.

Voor het Van Gogh jaar trekt de gemeente 300.000 euro uit.

Toekomst musea

Naast 125.000 euro voor de toekomst van de musea in Breda en 230.000 euro voor activiteiten binnen het beleidsveld cultuur investeert de gemeente ook in projecten buiten de gevestigde instellingen om. De gemeente hoopt de stad hiermee een culturele impuls te geven.

Een van de projecten die de gemeente ondersteund heet Muren van de stad. Het is hierbij de bedoeling dat Breda in de openbare ruimte laat zien dat zij een beeldcultuurstad is.

Een voorbeeld hiervan is de videoprojectie op het Spanjaardsgat van studenten uit Breda.

Dance-artiesten

Een ander punt waarop de gemeente de stad beter wil promoten is Dance. Breda is de geboorteplaats van de beste DJ’s van de wereld. Dance Breda moet ervoor zorgen dat de internationale Dance-top uit Breda en lokale partners uit het onderwijs en cultuur samen gaan werken op het gebied van onderwijs en evenementen.

Verder wordt er geld beschikbaar gesteld om het oostelijke gedeelte van de stad cultureel te verrijken en krijgen ook de vitrines op het station Breda extra aandacht. Deze moeten meer gebruikt worden om de culturele waarde van Breda te laten zien.

In totaal trekt de gemeente voor deze projecten tezamen 345.000 euro uit.