Breda gaat de grondwateroverlast in de wijk IJpelaar aanpakken. Onder meer de riolering in de wijk wordt vervangen. Daarnaast komt er drainage onder de bestrating om het overtollige grondwater af te voeren.

Ook trottoirs en wegen worden opnieuw aangelegd. Breda verwacht dat deze werkzaamheden plaatsvinden in de periode van september 2015 tot begin 2016.

De afgelopen jaren zijn de bewoners in de IJpelaar al eerder geïnformeerd over de aanpak van grondwaterproblematiek.

Tijdens een informatiebijeenkomst op 19 mei krijgen de bewoners informatie over werkzaamheden die gaan plaatsvinden in de buurt. Buurtbewoners kunnen bij deze avond ook meepraten over de inrichting van de straten.

De gemeente houdt op dinsdag 19 mei om 19:30 uur een informatiebijeenkomst over het werk. Deze wordt gehouden in woon-zorgcentrum Thebe.