De woningcorporaties in Breda voeren nog geen speciale inspecties uit naar Airbnb-verhuur, maar illegaal is het wel.

Onlangs kreeg een Amsterdamse huurder een boete van 7.500 euro vanwege het onderverhuren van zijn sociale huurwoning via Airbnb. Daarnaast moest de man ook de gemaakte onderzoekskosten van 10.000 euro betalen. 

Het onderverhuren van een sociale huurwoning is alleen mogelijk met toestemming van de woningcorporatie. Ook iemand die met goedkeuring van de woningcorporatie onderhuurt mag een woning niet opnieuw doorverhuren.

Het enkel en alleen aanbieden van een sociale huurwoning wordt door de Bredase woningcorporaties gezien als woonfraude. Dit kan in het ergste geval leiden tot definitieve uitsluiting van sociale huurwoningen bij de Bredase corporaties.

De makelaar in Amsterdam kwam de illegale onderhuur op het spoor na uitgebreid onderzoek. Zo werd onder meer de website van Airbnb gemonitord om te zien of gasten beoordelingen achterlieten voor de woning.

De woningcorporaties in Breda zeggen voorlopig nog geen speciale onderzoeken te doen naar mogelijke onderverhuur via Airbnb.

Alert

Laurentius laat in een reactie weten dat zij altijd alert zijn op onderverhuur. WonenBreburg zegt haar huurders in de eerste plaats te vertrouwen, omdat de regels hierover duidelijk zijn gecomuniceerd. AlleeWonen laat weten dat ze altijd in actie komen als omwonenden klagen over overlast, maar voorlopig geen reden ziet tot extra controles.

In Breda worden ongeveer 75 woningen en kamers aangeboden via Airbnb. De corporaties zegen dat ze tot op heden nog geen waarschuwingen of sancties hebben hoeven uitdelen vanwege onderverhuur via Airbnb.