De D66-fractie in Breda wil van het college weten waarom de gemeente 21 procent van haar rekeningen niet op tijd heeft betaald in 2014.

De partij baseert dit op cijfers van MKB Nederland die ieder jaar het betalingsgedrag van gemeenten in kaart brengt.

De situatie in Breda is sinds 2012 wel verbeterd. In dat jaar werd maar 70 procent van de rekeningen binnen de afgesproken termijn van dertig dagen betaald. De gemeente overschrijdt de betalingstermijn met gemiddeld vijf dagen.

Volgens D66-raadslid Tim van het Hof is een op tijd betalende lokale overheid essentieel om de lokale en regionale economie draaiende te houden. Daarnaast heeft de gemeente volgens hem een voorbeeldfunctie als betrouwbare handelspartner.

Betere betaler

D66 wil van het college weten waarom Breda de afspraak om 90 procent van de rekeningen op tijd te betalen niet is nagekomen. De partij vraagt zich verder af welke maatregelen de gemeente gaat nemen om een betere betaler te worden en wanneer zij denkt de norm van 90 procent wel te halen.

De liberale partij zegt te begrijpen dat de ene rekening de ander niet is. Daarom wil zij inzicht in de soort facturen die te laat worden betaald. Ook is D66 benieuwd of er crediteuren zijn geweest die geklaagd hebben bij de gemeente over betalingsachterstanden.

Uit de vragen blijkt verder dat D66 vindt dat de gemeente zelf actief contact moet leggen met crediteuren bij een mogelijke overschrijding van de betalingstermijn. Tenslotte wil de partij weten hoeveel rente de gemeente Breda heeft betaald voor te laat betaalde facturen.