Gezondheidscoach Angela Coulet wil de leegstand in de Bredase binnenstad oplossen door woongroepen op te richten. Coulet heeft al een pand op het oog en ook de bewoners zijn voor een groot gedeelte al gevonden.

Als alles volgens plan verloopt zal de woongroep van Coulet verrijzen in het kloostergebouw in de Oranjeboomstraat.

De gemeente heeft hierbij gezorgd voor het eerste contact tussen Coulet en de eigenaar van het pand. Volgende week hebben ze een gesprek over het initiatief. "Ik hoop dat we er binnen een jaar wonen", zegt Coulet. "Het kan soms snel gaan.”

Veel voordelen

Het woongroepplan heeft volgens Coulet veel voordelen. Grote leegstaande panden in Breda krijgen weer een invulling en het woningtekort wordt teruggedrongen. Daarnaast kunnen bewoners samen koken, waardoor er minder wordt weggegooid.

"Ik werk soms tien uur op een dag, dan heb je geen zin om te koken. Als ik vrij ben heb ik juist tijd en zin zat om uitgebreid achter de pannen te staan."

Amersfoort

Het idee voor de woongroep kreeg Angela tijdens een bezoek aan een woongroephuis in Amersfoort. "14 mensen woonden daar samen en dat zag er heel gezellig uit. Ze deden veel samen en ik dacht: dat wil ik ook." Volgens Coulet is het wel belangrijk dat de samenstelling van een groep goed is.

Momenteel hebben zich vooral 45-plussers aangemeld bij de gezondheidscoach. Ze hoopt dat er ook jongeren interesse gaan tonen voor de woongroep.

Mocht de woongroep een succes worden, dan wil Coulet zich uit idealisme blijven inzetten voor nieuw op te richten woongroepen in Breda.