Breda gaat de sporthal aan de Raaimoeren ombouwen tot trainingslocatie voor topturners.

Volgens de gemeente bestaat er in Breda al langer de behoefte aan een dergelijke ruimte.

Tijdens de raadsvergadering van 23 april heeft de gemeenteraad besloten deze gymzaal, gelegen naast basisschool De Werft,  geschikt te gaan maken als trainingsaccommodatie voor topturnverenigingen.

De sportzaal wordt hiervoor gescheiden in een gymzaaldeel en turnzaaldeel. Overdag wordt het gymzaaldeel gebruikt door het onderwijs. In de avonduren en het weekend functioneert de gehele sportzaal als turnlocatie voor BredaGym.

Wedstrijden

De accommodatie is niet ingericht om wedstrijden te laten plaatsvinden, aldus de gemeente. "Hierdoor zal er geen toename van meer verkeer in de wijk ontstaan." Voor sporters die geen gebruik meer kunnen maken van sportaccommodatie De Raaimoeren gaat de gemeente kijken naar alternatieve accommodaties.  

Om de buurt te informeren organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst op dinsdag 12 mei, aanvang 20.00 uur in sportaccommodatie De Raaimoeren. Daar praat de gemeente de buurt bij over het gebruik van de hal en de bouwactiviteiten