De verenigde omwonenden omgeving De Koepel Breda zijn ontevreden over de communicatie van de gemeente en ongerust over de nieuwste bewoners van het opvangcentrum in oude gevangenis.

De bewoners hebben de gemeente Breda een brandbrief verstuurd over het AZC in De Koepel.

De communicatie rondom het AZC verloopt volgens de bewoners bijzonder stroef. Zo moeten de omwonenden zaken als een open dag of activiteiten in het nabijgelegen buurthuis vernemen uit de pers.

Verder staat in de brief dat vragen en klachten van  bewoners sneller en beter beantwoord dient te worden. "Nu ontstaat er het beeld van een gemeentelijke doofpot."

Asielzoekers

De verenigde omwonenden omgeving Koepel Breda hebben verder het ernstige vermoeden dat de populatie van het AZC aan het veranderen is. Zo zouden er steeds meer alleenstaande jonge mannelijke asielzoekers over straat zwalken rondom de Koepel.

Daarnaast zijn de bewoners bang dat de tijdelijke opvangplek langer open blijft dan de afgesproken twee jaar.

In de brandbrief is verder te lezen dat de omwonenden niet meer wensen deel te nemen aan de inspraakavonden. De bewoners zeggen zich niet gehoord te voelen en dat ze tijdens de avonden te weinig ruimte krijgen om dieper in te gaan op de besproken materie.