Breda vraagt het Rijk voor 2015 om vijf miljoen euro extra budget voor beschermd wonen.

Dat blijkt uit een brief die wethouder Patrick van Lunteren over dit onderwerp aan de Bredase gemeenteraad heeft gestuurd.

Volgens Van Lunteren staat de zorg onder druk. Breda is met de zorginstellingen in gesprek over de consequenties van het tekort aan budget voor de opvang. De wethouder schrijft dat de instellingen daarbij nog niet dreigen met het sluiten van woonvoorzieningen.

Het rekenmodel waarop het huidige budget is gebaseerd is verouderd, stelt Van Lunteren. "Dat is gebaseerd op de situatie in 2013 en houdt te weinig rekening met de zorgverzwaring en de ontwikkeling in kleinschalige en ambulante woonvormen."

GGZ

De gemeente is vanaf 1 januari dit jaar verantwoordelijk voor mensen die Beschermd wonen vanuit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Het gaat hier om mensen met psychische problemen die (tijdelijk) niet in staat zijn zelfstandig te wonen en daarvoor toezicht en begeleiding nodig hebben.

Voorheen viel deze begeleiding onder de Algemene Wet Bijzondere ziektekosten (AWBZ). Met ingang van 1 januari 2015 valt beschermd wonen onder verantwoordelijkheid van de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).