Het stadsbestuur in Breda zegt in antwoorden op vragen van GroenLinks dat ze bezig is met het terugdringen van het aantal zwevende ballonnen in de stad.

Zo heeft de gemeente de organisatoren van Koningsdag verzocht geen ballonnen op te laten.

Ballonnen kunnen uit rubber of latex bestaan. Latex is ongevulkaniseerde natuurrubber. Rubber is wel een natuurproduct, maar verteerd erg langzaam. De ballonnen zorgen dus voor milieuvervuiling. Daarnaast stikken sommige dieren in het plastic doordat zij dit aanzien voor voedsel.

Naast het geven van het goede voorbeeld is de gemeente van plan om instanties duidelijker te informeren over de schadelijke gevolgen van het oplaten van ballonnen. Hierbij ziet de gemeente ook een mooie taak weggelegd voor milieuorganisaties.

Momenteel is er een vergunning nodig voor het oplaten van meer dan duizend ballonnen. De gemeente gaat onderzoeken of deze verordening moet worden aangescherpt en op welke andere manieren het oplaten van ballonnen kan worden ontmoedigd.