De gemeente wil op woensdag 6 mei diverse onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in de Sophiastraat in Breda. Een dag later vinden dezelfde werkzaamheden plaats in de Nassaustraat.

Beide straten zullen tijdens het onderhoud zijn gesloten voor auto's tussen 9.00 uur en 16.00 uur. Doorgaand verkeer wordt met borden omgeleid.

In de Sophiastraat en Nassaustraat wordt intensief geparkeerd. Gevolg is dat het schoonmaken van trottoirs, goten en straatkolken bijna onmogelijk is en vuil zich ophoopt.

De afsluitingen zijn nodig om de straten te kunnen schoonmaken, riolen te inspecteren en te reinigen en waar nodig kleine reparaties te verrichten aan bestratingen. 

De straten zijn verder op verschillende plaatsen verzakt en hebben soms ook andere beschadigingen die hersteld moeten worden. Tot slot zijn er enkele bomen die een kleine onderhoudsbeurt nodig hebben.