Het aantal uitgebrachte stemmen bij de waterschapsverkiezing Brabants Delta is flink gestegen ten opzichte van de vorige waterschapsverkiezing. Het opkomstpercentage lag woensdag op 37,8 procent.

 

Dit is een flinke stijging met de vorige verkiezing in 2008, toen kwam 21,4 procent van de kiesgerechtigden opdagen om 23 nieuwe leden te kiezen voor het algemeen bestuur van het waterschap.

In totaal brachten 248.107 van de 655.832 stemgerechtigden hun stem uit in een van de 21 gemeenten gelegen in de Brabantse Delta.

Trots

Dijkgraaf Carla Moonen zegt trots te zijn dat 248.107 mensen de moeite hebben genomen om te stemmen. "Dit is de eerste keer dat er landelijk stembusverkiezingen voor de waterschappen zijn geweest. We zien een stijgende lijn qua opkomstpercentage in vergelijking met de vorige verkiezingen in 2008. We zijn dus op de goede weg."

Ondanks het hogere opkomstpercentage ziet ze ook verbeterpunten. "Natuurlijk zie en hoor ik ook dat het voor de kiezers geen gemakkelijke opgave was om te kiezen. We blijven continu werken aan de herkenbaarheid, toegankelijkheid en maatschappelijke afspiegeling van onze besturen."

"Het streven is om over vier jaar nog meer bekendheid te hebben en dat voor de meeste kiezers nog duidelijker is waar het waterschap voor staat en wat er te kiezen valt", aldus Moonen.

Definitieve uitslag

De definitieve uitslag op kandidaatsniveau wordt op maandag 23 maart om 10.00 uur bekend gemaakt tijdens de openbare zitting van het hoofd stembureau. De zitting vindt plaats in het kantoor van waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5 te Breda. Direct daarna worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Voorlopige uitslag waterschap Brabantse Delta:

VVD 43.234 = 4 zetels

CDA 42.762 = 4 zetels

Ons Water 41.685 = 4 zetels

West-Brabant Waterbreed 30.285 = 3 zetels

Water Natuurlijk 26.570 = 3 zetels

Partij van de Arbeid 24.385 = 2 zetels

50PLUS 20.947 = 2 zetels

Lees alles over de verkiezingen in ons dossier