In de bussluis aan de Terheijdenseweg in Breda staan nu vier minireflectoren, op elke baan aan elke kant één. De oranje reflectoren moeten voorkomen dat automobilisten de sluis in blijven rijden.

Want ook al kende de gemeente slechts vijf officiële gevallen van een ongeval bij de bussluis tussen de Terheijdensweg en de Stationslaan, omwonenden wisten beter. Tot wel vier keer per dag reed een al dan niet door een oude navigatie gedesoriënteerde automobilist in de sluis, met alle gevolgen van dien.

Een buurtbewoonster kaartte het verkeersprobleem aan via BredaVandaag, de SP stelde vragen en wethouder Akinci kwam een kijkje nemen samen met de verkeersspecialisten.

Die wees aanvankelijk op de eigen verantwoordelijkheid van de bestuurders, omdat er genoeg borden waren. Toch zijn ook die na zijn bezoek aangepast, tot tevredenheid van de buurtbewoonster. "Het nieuwe bord is erg duidelijk. Ik hoop dat ook de bewoners ermee kunnen leven."

En de reflectoren moeten net dat kleine beetje verschil maken en daarmee veel schade voorkomen.