Protestgroepen presenteren alternatief tracé hoogspanning

De actiegroepen Breda 380kvNEE en 380kV OosterhoutNEE hebben afgelopen zaterdag een alternatieve route gepresenteerd voor het beoogde 380 kV-tracé in de regio. 

De actiegroepen hebben grote bezwaren tegen de route die het ministerie heeft uitgestippeld. Deze zou vlak langs de wijk Haagse Beemden lopen, dwars door het natuurgebied de 4e bergboezem en het HaagseBeemdenbos. Onlangs maakte minister Kamp bekend alternatieve routes serieus te bekijken. 

In samenspraak met enkele natuurverenigingen en andere belangengroepen is er nu een alternatief bedacht met de naam A59-midden. Hierbij wordt het traject tussen Breda en Oosterhout naar het noorden geschoven langs de A59. Door de wijziging in de route wordt de wijk Haagse Beemden ontzien.

Ook zouden er door de verandering geen scholen meer in de buurt van het tracé liggen. De route wordt door de verandering wel enkele kilometers langer.

Later deze week presenteren ook de gemeenten uit de regio een alternatief.

Bekijk het filmpje over het alternatieve tracé.  

Lees meer over:
Tip de redactie