Bouwfonds Property Development (BDP) heeft de aandelen in het project Achter de Lange Stallen overgenomen van MAB Development. 

Dat blijkt dinsdag uit een brief die wethouder Bob Bergkamp heeft verzonden aan de Bredase gemeenteraad.

MAB Development maakte meer dan een jaar geleden bekend op zoek te gaan naar een bedrijf dat haar plaats in het project zou kunnen overnemen. MAB, onderdeel van Rabobank Vastgoed, is bezig zichzelf op te heffen.

Hierdoor liep de oorspronkelijke planning van het project vertraging op. Overigens is ook BDP onderdeel van Rabobank Vastgoed.

Volgens Bergkamp zijn de gesprekken met BDP over het project Achter de Lange Stallen opgepakt. “Daarnaast worden door de gemeente ook gesprekken gevoerd met partijen die een belang kennen in deze ontwikkeling, zoals Wonen Breburg en de eigenaren van de Houtmarktpassage”, schijft hij aan de raad.

Winkelruimte

Op maandag 23 maart is er in het Stadhuis een informatiebijeenkomst over het project. Bij Achter de Lange Stallen, het Mols-terrein, moet duizenden vierkante meters winkelruimte komen.

In de Bredase raad is daarover de afgelopen jaren veel gediscussieerd. Het vorige college gaf aan dat het project doorgaat, mits aan een aantal voorwaarden voldaan zou worden. Het huidige college nam deze opstelling over.

De huidige leegstand aan winkelruimte in Breda, meer dan veertigduizend vierkante meter, heeft de discussie over de wenselijkheid van een groot nieuw winkelgebied weer aangezwengeld.