De Bredase bar-dancing Showtime gaat niet meer open.

Eigenaar Kees Bijl zegt dinsdag dat "de gemeente iets tegen de zaak heeft en dat doorgaan financieel niet verantwoord is". "Ze maken me helemaal kapot voor iets waar ik zelf niets aan kan doen", zegt Bijl tegen BredaVandaag.nl.

Vorig jaar vond er een vechtpartij plaats in de bar. Hierbij liep een bezoeker ernstige verwondingen op. De vechtpartij werd aangemerkt als een ernstig geweldsdelict met een ernstige verstoring van de openbare orde.

De burgemeester besloot daarop de drank- en horecavergunning van het pand in te trekken en niet opnieuw te zullen verstrekken voor een periode van 12 maanden.

De rechter draaide onlangs dit besluit terug en maakte van de 12 maanden 6 maanden. Wel kreeg de gemeente van de rechtbank extra tijd om met betere argumenten te komen voor het intrekken van de drank- en horecavergunning. De zaak kwam ook voor bij de bezwaarcommissie van de gemeente zelf.

De uitspraak hiervan kan maximaal 6 weken op zich wachten. "Rond die tijd mag ik van de rechter sowieso weer open, dus waar hebben we het over?", vindt de eigenaar van de zaak.

Reactie gemeente

De gemeente laat in een reactie weten de exploitant verantwoordelijk is voor de veiligheid.

"De wet schrijft voor dat als de burgemeester vreest dat het open laten van een bepaalde inrichting een gevaar oplevert voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid, hij deze inrichting moet sluiten. Dat de exploitant daarbij benadeeld wordt, is een vervelend effect, maar noodzakelijk in het kader van de veiligheid."