Het Breda’s Museum wordt meer betrokken bij de samensmelting met MOTI tot een nieuw Bredaas museum. 

Binnen de gemeenteraad was kritiek op het feit dat MOTI met drie man vertegenwoordigd is in de werkgroep die de fusie onderzoekt. Hierdoor zou de werkgroep niet meer onafhankelijk zijn.

In de nieuwe plannen van wethouder Akinci wordt het Breda’s Museum door de volledige interim-directie vertegenwoordigd in de werkgroep. Daarnaast zal ook de conservator van het Breda’s Museum, dhr. Van der Pol, lid worden van de groep. Verder zijn er ook twee externe specialisten aangetrokken om de werkgroep te versteken op het gebied van museale concepten en erfgoed.

Naast de directeur van MOTI zal ook een lid van de Raad van Toezicht van dit museum zich voegen bij de werkgroep. 

Daarnaast worden ook het Gemeentearchief en de afdeling erfgoed nauw betrokken bij de totstandkoming van het museaal concept zodat Breda het museum krijgt dat ze verdient.