De inspecties van Jeudgzorg en het ministerie van Veiligheid en Justitie hebben bureau Jeugdzorg Noord-Brabant onder verscherp toezicht geplaatst. 

Dat meldt de Inspectie Veiligheid en Justitie op haar website

De belangrijkste reden voor het onder toezicht stellen is het feit dat het Jeugdzorg Noord-Brabant niet is gelukt om gecertificeerd te raken per 1 januari 2015. Daarnaast heeft de inspectie zorgen geuit over de mogelijkheid van Jeugdzorg Noord-Brabant om na wisselingen in het bestuur een goed vervolg te geven aan ingeslagen verbetertrajecten. 

Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant voert momenteel verbeteringen door in de maatregelen voor kinderbescherming. Na het uitspreken van een maatregel voor kinderbescherming moet er namelijk direct gestart worden met de hulpverlening waarbij een gezinsvoogd contact heeft met het kind en de ouders. Dat lukte in het verleden niet. 

Voldoende kwaliteit

Bureau Jeugdzorg mag het werk tijdens het verscherpt toezicht wel blijven uitvoeren. "De kwaliteit van het werk en de veiligheid van kinderen zijn voldoende gewaarborgd. Voldoende is echter niet goed genoeg”, zo zegt interim- bestuurder Durk Kooistra.

De inspectie geeft aan dat er in de afgelopen tijd verbeteringen te zien zijn in de trajecten voor kinderbescherming. Het verscherpte toezicht richt zich om die reden vooral op het controleren van de ingezette lijn en moet zo een terugval voorkomen, zo stelt de inspectie. 

De periode van verscherpt toezicht duurt maximaal een jaar.