De winkelleegstand in Breda is gestegen van 33.900 vierkante meter in april 2013 naar 43.150 vierkante meter eind 2014. Daarmee staat tien procent van het Bredase winkeloppervlakte leeg. 

In totaal staan 203 winkelpanden leeg in Breda. Het aantal verkooppunten is in 2014 in Breda gedaald met 35 winkels naar circa 1.415 winkels. De verwachting is wel dat de leegstand stabiliseert.

Vooral het aantal mode- en luxewinkels is gedaald vanwege de economische omstandigheden. Tweederde van het totale winkelvloeroppervlakte is te vinden binnen de branches mode en luxe, naast de winkels die spullen verkopen voor in en om het huis. 

Kantoren

Ook steeg de leegstand onder kantoren en bedrijfsruimten steeg met vijf procent in 2014 vanwege afnemende vraag.  Dat is in lijn met de trend voor heel Nederland. 

Ook daar stabiliseert de markt wel, zij het op een hoog niveau. Alleen in het kwartaal van 2014 is de leegstand in die categorie licht toegenomen. In totaal staat er 173.600 vierkante meter kantoor leeg.