De noordelijke hoogspanningsleiding 380kV is door het Rijk afgewezen vanwege de kwetsbaarheid bij een terroristische aanslag.

De noordelijke route zou in de buurt van Geertruidenberg te dicht langs een ander energienetwerk lopen.

Het ministerie is bang dat bij een terroristisch aanslag de ene hoogspanningsmast op de andere kan vallen. Commissielid Gaston de Jong van BOB vindt deze beredenering "te triest voor woorden".

De Jong wijst erop dat de masten niet beveiligd zijn en dat iedereen met kwade bedoelingen deze kan bereiken. "Als onverhoopt het zuidelijke tracé er toch zou komen, dan zou diezelfde terroristische groep dus hetzelfde effect kunnen bereiken door simpelweg bij Breda en Geertruidenberg een mast op te blazen."

Mondjesmaat

BOB vindt dat de minister en Tennet onvoldoende transparantie hebben getoond. Informatie zou niet, of maar met mondjesmaat worden gedeeld met belanghebbende partijen.

Zo snapt de partij niet waarom de energieverbinding er moet komen wanneer de verwachting is dat de energiebehoefte in Nederland met 30% zal afnemen de komende jaren.

BOB verwijst hierbij ook naar het bericht dat Tennet in december naar buiten bracht. De energieleverancier vertelde toen dat zij, in geval van nood, genoeg energie produceren om België te helpen met hun stroomtekort.

Geheim

De Jong vindt dan ook dat minister Kamp en Tennet tot nu toe een slap en ongeloofwaardig verhaal hebben verteld. Volgens hem houden ze de werkelijke reden van het schrappen van het noordelijke tracé geheim. "Hoogstwaarschijnlijk omdat die niet bekend mag worden, omdat die geen rol hoort te spelen in de beluistvorming."