Negen verschillende organisaties uit Breda mogen twee miljoen euro subsidie verdelen om de werkgelegenheid, participatie en leefbaarheid in de wijken te vergroten.

Dat heeft wethouder Miriam Haagh deze week bekend gemaakt. 

Het gaat om Werk aan de Wijk, Kick Breda met de projecten Grote Broer en Grote Zus, Surplus met het project Buurtmeester, Get Started, Thuis op straat, Vrouwenstudio’s, Wijkavontuur, Buurthuis van de Toekomst en Parkhoeve Noord.

De subsidie is bedoeld voor ondersteuning aan bestaande en nieuwe initiatieven. De ondersteuning is vooral gericht op de zes impulswijken Geeren Noord, Geeren Zuid, Heuvel, Muizenberg/Kesteren, Biesdonk en Wisselaar.

De subsidie vloeit voort uit het plan Wijkimpuls 2015-2018. Wijkimpuls is een gezamenlijk initiatief van woningcorporaties AlleeWonen, Laurentius en WonenBreburg en de gemeente.

Aanvulling

De gemeente en woningcorporaties stellen allebei 1 miljoen euro per jaar beschikbaar voor zes wijkimpulsen. Dit in aanvulling op de wijkaanpak die al is ingezet met wijkgericht werken.

Volgens Haagh is de Wijkimpuls 2015 met het uitreiken van de subsidies echt begonnen.