Het Waterschap Brabantse Delta heeft Dura Vermeer een voorwaardelijke boete gegeven voor het ontrekken van teveel water.

Het bouwbedrijf zou dit gedaan hebben tijdens de bouwwerkzaamheden van Breda Vooruit.

Dura Vermeer is het niet eens met de meetmethodiek van het waterschap. Volgens Peter van den Bosch, van Brabantse Delta, heeft het bouwbedrijf in september van vorig jaar teveel water uit de bodem gehaald.

Dit is slecht voor de grond en zorgt voor verdroging in de omgeving. Daarom krijgt Dura Vermeer van het waterschap een voorwaardelijke geldboete van 50.000 euro per week, met een maximum van 650.000 euro.

Verrast

Het bedrijf stelt bij monde van Tim Durlinger verrast te zijn door de maatregel. Volgens hem komt de overschrijding doordat Brabantse Delta een andere manier van berekenen erop nahoudt dan het bouwbedrijf.

Zij zouden een overschrijding van de ene week meewegen bij de volgende meting. "Op die manier kom je nooit van een overschot af."

Aanpassing

Inmiddels heeft het waterschap de voorwaarde voor de boete aangepast. Er wordt niet gekeken naar de gemiddelde ontrekking per week, maar naar de maximale ontrekking per maand.

De hoogte van de dwangsom blijft wel gewoon staan. Dura Vermeer verwacht geen problemen voor de toekomst omdat het bedrijf al maanden onder het toegestane ontrekkingsgemiddelde zit.