De drie Bredase woningcorporaties weten inmiddels welke extra huurverhoging zij gaan berekenen aan hun bewoners vanaf juli 2015. Twee van de drie instellingen moeten hun plannen nog wel voorleggen aan de huurders.

De rijksoverheid brengt sinds 2013 verhuurdersheffing in rekening aan grote verhuurders om de staatsschuld te verminderen.

De corporaties mogen op hun beurt deze kosten weer doorberekenen aan hun huurders. De woningcorporaties in breda verhogen de huren in 2015 met 1 tot 5 procent.

Alleewonen

Woningcorporatie Alleewonen zegt in 2015 geen extra huurverhoging door te berekenen aan mensen met een inkomen tot 34.911 euro. Hierdoor zal hun huur 1 procent stijgen door de inflatie. De middeninkomens met een inkomen tussen de 34.911 en 44.261 euro betalen een verhoging van 3 procent bestaande uit 1 procent inflatie en 2procent extra huurverhoging.

Lees verder

Laurentius

Woningcorporatie Laurentius moet haar plannen nog voorleggen aan de adviserende huurderskoepel. In de begroting van de corporatie wordt wel rekening gehouden met een verhoging van de huren inclusief inflatie van 2.5procent voor de lage inkomens, 3procent voor de midden inkomens en 5procent voor de hogere inkomens.

Lees verder

WonenBreburg

WonenBreburg heeft onlangs met haar bewoners het akkoord betaalbaarheid afgesloten. Hierin staan ook de plannen voor de aankomende huurverhoging. Deze plannen worden binnenkort nogmaals voorgelegd aan de huurders. Hierbij hebben de bewoners 'gekwalificeerd adviesrecht'.

Lees verder