Zeker 440 kinderen zijn sinds 2018 omgekomen bij pogingen om naar Europa te komen. Dat blijkt zondag uit gegevens van het Europese netwerk UNITED Against Refugee Deaths, die zijn bekeken door het internationale journalistencollectief Lost in Europe, onder wie onderzoekersjournalisten van het radioprogramma Argos.

De meeste kinderen zouden zijn overleden bij pogingen om vanuit Marokko, Libië en Turkije het Europese vasteland te bereiken. Ondanks verschillende afspraken over het opnemen van vluchtelingen in Europa, nam het aantal vluchtelingen dat per boot de oversteek maakte over de Middellandse Zee niet af, aldus het netwerk.

UNITED Against Refugee Deaths telde sinds 2018 in totaal 9.901 mensen die tijdens hun vlucht naar Europa de dood vonden. In dit dodental zijn ook vluchtelingen opgenomen die overleden na aankomst in Europa door bijvoorbeeld gevechten of ongelukken in vluchtelingenkampen.

Vermoedelijk is het werkelijke dodental nog hoger. Niet alle overlijdens zijn namelijk geregistreerd. Argos schrijft op basis van gegevens van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dat er sinds 2018 negentien kinderen zijn overleden die in een asielzoekerscentrum (azc) woonden. Hun doodsoorzaak is niet geregistreerd.

Wel is volgens Argos bekend dat een veertienjarige jongen zelfmoord pleegde in het azc in Gilze, nadat hij gehoord zou hebben dat de asielaanvraag van zijn familie was afgewezen. Daarnaast verbleef een zeventienjarige Vietnamese jongen die omkwam in een koeltruck met migranten in Essex voor zijn dood in een opvanglocatie in Limburg, aldus het onderzoeksprogramma.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).