In de Europese Unie kwamen vorig jaar 204.300 illegalen binnen. Dat waren er 60 procent minder dan in 2016. Het aantal illegale migranten dat naar Spanje ging is verdubbeld. In 2017 bereikten 22.900 illegale migranten Spanje. 

Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Europese grens- en kustwachtagentschap Frontex. Circa 40 procent van de migranten die illegaal in Spanje arriveerde was Marokkaan of Algerijn. Door de onrust in het Rifgebied in het noorden van Marokko was er afgelopen halfjaar minder toezicht op boten met illegalen die de oversteek naar Spanje maakten.

In Italië kwamen naar schatting 119.000 illegale migranten binnen. Dat waren er ruim 60.000 minder dan in 2016. Minister Marco Minniti (Binnenlandse Zaken) legde eerder een verband tussen de de komst van minder migranten en het akkoord dat zijn regering met de Libiërs heeft gesloten. De internationaal erkende regering in Tripoli kreeg steun toegezegd in ruil voor hulp bij het aanpakken van de mensensmokkel.

Turkijedeal

De Europese Unie heeft op 19 maart 2016 een deal gesloten met Turkije over het opvangen van vluchtelingen. Daarin stond dat Turkije meer migranten ging opvangen en haar grenzen beter zou gaan bewaken. De Turken mogen sindsdien illegale vluchtelingen terugsturen op kosten van de EU. Het land ontvangt in ruil daarvoor extra financiële steun van de EU.

Na het sluiten van de deal daalde het aantal vluchtelingen dat in Griekenland aankwam drastisch, van 26.971 in maart naar 3.650 in april.

In september van 2017 riep de Europese Unie de lidstaten nog op om meer vluchtelingen uit Griekenland en Italië op te nemen.

Discussie

In september 2015 hadden de ministers van Binnenlandse Zaken van de EU ondanks verzet van verschillende Oost-Europese landen besloten 120.000 asielzoekers volgens een quotasysteem binnen de EU te verdelen.

Het project loopt momenteel vast omdat de verdeling van asielzoekers naar quota ook moet worden verankerd in het nieuwe asielsysteem. Naast Bulgarije en Hongarije willen ook Tsjechië en Polen geen vluchtelingen accepteren.

De Oostenrijke minister-president liet eind december weten dat hij vindt dat het hele vluchtelingenbeleid moet worden herzien. Sebastian Kurz vindt de discussie over een quotum grotendeels zinloos. Migranten willen volgens hem niet naar Bulgarije of Hongarije. "Ze willen vooral naar Duitsland, Oostenrijk of Zweden." 

Volgens statistiekbureau Eurostat vraagt ​​momenteel 60 procent van alle migranten die naar de EU komen asiel aan in Duitsland.