Hongarije en Slowakije zijn verplicht om asielzoekers uit Italië en Griekenland over te nemen. Hun bezwaren tegen de EU-afspraak in 2015 om twee jaar lang duizenden migranten over de lidstaten te verdelen zijn ongegrond, oordeelt het Europese Hof van Justitie in Luxemburg.

Het hof volgt hiermee het advies van zijn advocaat-generaal van eind juli.

Hongarije en Slowakije waren naar de hoogste EU-rechter gestapt nadat zij in september 2015 op een speciale ministerraad in Brussel over een quotaregeling voor vluchtelingen tegen hadden gestemd, net als Tsjechië en Roemenië. De meerderheid was echter voor het plan.

Het verzoek van de twee landen om het besluit nietig te verklaren, wordt afgewezen. Volgens Hongarije en Slowakije was er geen legale basis voor het voorlopig mechanisme voor verplichte herplaatsing van asielzoekers en zijn er procedurele fouten gemaakt. Bovendien vinden zij dat de regeling geen goed antwoord op de migrantencrisis is.

Het hof wijst al deze argumenten af en vindt bovendien dat ''dit mechanisme er daadwerkelijk en op evenredige wijze toe bijdraagt dat Griekenland en Italië het hoofd kunnen bieden aan de gevolgen van de migratiecrisis van 2015."

Procedure

Sinds het besluit hebben Hongarije en Polen geen enkele asielzoeker overgenomen, en Tsjechië en Slowakije slechts mondjesmaat. Tsjechië is er in augustus vorig jaar helemaal mee opgehouden.

De Europese Commissie is in juni zelf een juridische procedure begonnen tegen Hongarije, Polen en Tsjechië vanwege hun pertinente weigering aan het systeem mee te werken.

Onaanvaardbaar

Hongarije legt zich niet neer bij de uitspraak van het Europese hof. De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken, Peter Szijjarto, zegt het oordeel van het Hof onaanvaardbaar te vinden. "De beslissing is een belemmering voor de veiligheid van Europa."

Volgens Szijjarto is de beslissing om politieke redenen genomen en is ze niet gebaseerd op legale of professionele overwegingen.

Slowakije ''aanvaardt" het arrest van het Europees Hof wel. Maar volgens een regeringswoordvoerder ''werkt de verdeling van vluchtelingen aan de hand van quota in de praktijk niet."

Polen zal blijven weigeren immigranten toe te laten volgens een herverdelingsregeling van de Europese Unie, zei premier Beata Szydlo woensdag. "Ik was ervan overtuigd dat een dergelijke beslissing er aan zat te komen, maar dit verandert absoluut niets aan de houding van de Poolse regering met betrekking tot het migratiebeleid'', aldus Szydlo.