Nederland heeft 2.152 asielzoekers uit Italië en Griekenland opgenomen, blijkt woensdag uit cijfers van de Europese Commissie. Den Haag heeft beloofd er voor september nog 373 over te brengen om de twee Zuid-Europese landen te helpen de vluchtelingenstroom van 2015 te verwerken.

In september van dat jaar sprak de EU af gedurende twee jaar totaal 120.000 vluchtelingen vanuit Italië en Griekenland via een verdeelsleutel te herplaatsen in andere EU-landen. Nederland zegde toe om 5.947 asielzoekers op te nemen. Er zijn nu 24.676 mensen verspreid over de EU.

Het gaat alleen om mensen die een grote kans maken op een verblijfsvergunning, bijvoorbeeld omdat er in hun land oorlog is, zoals in Syrië, of mensenrechten geschonden worden, zoals in Eritrea. Nederlandse asielexperts bekijken ter plaatse welke mensen in aanmerking komen.

Eind juni bepaalde het gerechtshof in Den Haag dat Nederland niet verplicht is meer asielzoekers op te nemen uit Italië en Griekenland. De verdeelsleutel was gebaseerd op de verwachte instroom in Zuid-Europa en deze is volgens het hof flink afgenomen.

Hongarije

Woensdag verklaarde de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie de bezwaren van Hongarije en Slowakije tegen de verplichting om asielzoekers over te nemen niet gegrond.

Hongarije en Slowakije waren naar het hof in Luxemburg gestapt nadat zij in september 2015 op een speciale ministerraad in Brussel over het verdelen van vluchtelingen tegen hadden gestemd, evenals Tsjechië en Roemenië. De meerderheid was voor het plan.

Sinds het besluit in 2015 hebben Hongarije en Polen geen enkele asielzoeker overgenomen, en Tsjechië niet meer sinds augustus vorig jaar. De Europese Commissie was daarom in juni een juridische procedure begonnen tegen de drie landen.

Woensdag heeft de commissie de druk opgevoerd met een tweede stap in de zogenoemde inbreukprocedure. Ze krijgen een maand de tijd om de commissie te melden hoe ze zich alsnog naar de regels zullen schikken. Zo niet, dan kan de commissie besluiten ze voor het Europese Hof van Justitie te dagen.

In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland
In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland