Staat kan niet worden gedwongen meer vluchtelingen te halen

De Nederlandse Staat kan niet gedwongen worden om meer asielzoekers uit Italië en Griekenland op te nemen. Dat heeft het gerechtshof Den Haag dinsdag in hoger beroep bepaald.

De Stichting We gaan ze halen had de zaak aangespannen. De organisatie had in kort geding geëist dat Nederland meer vluchtelingen zou toelaten die nu verblijven in opvangkampen in Griekenland en Italië.

De stichting claimde dat Nederland in het tempo waarin nu vluchtelingen worden toegelaten niet aan de Europese verplichting van 8712 mensen toekomt. Volgens de rechter is de afgesproken termijn waarbinnen de lidstaten aan hun verplichtingen moeten voldoen, nog niet verstreken.

Daarom kan de stichting die verplichtingen voor Nederland nu dus niet afdwingen, aldus het vonnis. De termijn verstrijkt in september dit jaar.

Niet wenselijk

De voorzieningenrechter noemde in maart de eis van de stichting uit humanitair oogpunt begrijpelijk. Maar er wordt ook gesteld dat het niet aan de burgerlijke rechter is om te beslissen of het wenselijk is om meer vluchtelingen op te vangen. "Daarvoor moeten politieke afwegingen worden gemaakt", aldus de voorzieningenrechter.

Het Haagse hof oordeelde dinsdag dat de in de besluiten genoemde aantallen asielzoekers die moeten worden herplaatst niet absoluut zijn, maar afhankelijk zijn van het aantal daadwerkelijk voor herplaatsing geselecteerde asielzoekers.

Honderden auto's

Omdat dit aantal sinds september 2015 is achtergebleven bij de verwachting, kan niet worden vastgehouden aan de aantallen te herverdelen asielzoekers die op die verwachting waren gebaseerd, vindt het Haagse hof.

De stichting was aanvankelijk van plan met honderden auto's naar Griekenland te rijden om de vluchtelingen daar op te halen, maar zag daarvan af omdat dit burgerinitiatief zou neerkomen op mensensmokkel. Daarom stapte We Gaan Ze Halen naar de rechter.

Animatie door In60seconds

Tip de redactie