De 28 lidstaten van de Europese Unie hebben vorig jaar 710.400 mensen een beschermde status gegeven, een ruime verdubbeling ten opzichte van 2015. 

Nederland verleende bijna 22.000 mensen asiel of bescherming, een stijging van 28 procent.

Dat blijkt woensdag uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Het betrof vooral Syriërs (57 procent), gevolgd door Irakezen en Afghanen (beide 9 procent) en Eritreeërs (5 procent).

Duitsland was met ruim 60 procent van het totaal verreweg de grootse asielverlener in de EU. Nederland staat qua aantal op de zesde plek, na Zweden, Italië, Frankrijk en Oostenrijk.

De 28 landen verleenden gemiddeld 1.390 mensen per miljoen inwoners een status. Nederland zat daar met 1.285 iets onder. Zweden was volgens die berekening met ruim zevenduizend de lijstaanvoerder, gevolgd door Duitsland en Oostenrijk. Oost-Europese landen, maar ook Portugal, staan onderaan de ranglijst.

In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland
In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland

Opvangplaatsen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vermindert dit jaar het aantal opvangplaatsen naar 31.000. Nu zijn dat er nog 48.700. De verlaging is nodig omdat het aantal asielzoekers in Nederland fors is afgenomen, meldt het COA woensdag.

Deze verlaging heeft ook gevolgen voor het personeel van het COA. Ongeveer 550 arbeidsplaatsen zullen de komende tijd verdwijnen. Tussen juli 2016 en vorige maand zijn al 1300 arbeidsplaatsen geschrapt.

Er blijven nog 61 opvanglocaties open. 45 andere locaties gaan dicht of zijn al gesloten. Het COA heeft op woensdag de gemeenten en de medewerkers ingelicht.

De organisatie verwacht dat de daling van het aantal asielzoekers blijft doorzetten. De asielinstroom bestaat momenteel grotendeels uit familie van asielzoekers die niet of korter gebruik maken van opvang. Ook is de uitstroom van asielzoekers die mogen blijven naar gemeenten toegenomen.

In 2015 kwamen vooral door de oorlog in Syrië 95.000 asielzoekers naar Nederland. Het COA moest toen duizend mensen extra in dienst nemen en 45 opvanglocaties opzetten.