De vele protesten tegen de opvang van vluchtelingen hebben er slechts zelden toe geleid dat de plannen niet doorgingen. 

Volgens een dinsdag verschenen inventarisatie van EénVandaag heeft ''de overgrote meerderheid van de gemeenten voet bij stuk gehouden'' en volgens plan asielzoekers gehuisvest.

Het tv-programma keek terug op de periode van augustus 2015 tot mei 2016, toen de toestroom van asielzoekers piekte en op tientallen plaatsen werd geprotesteerd tegen plannen voor opvanglocaties.

Tegen 88 van die plannen organiseerden tegenstanders demonstraties. In slechts vier gevallen kregen ze hun zin.

Dat wil niet zeggen dat op 84 plekken daadwerkelijk mensen onderdak hebben gekregen, want in 19 gevallen werden de gemeenten het niet eens over de voorwaarden met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) of ontbrak het bij voorbaat al aan genoeg steun in de gemeenteraad.

Toen de asielinstroom daalde, schrapte het COA ook zelf geplande opvanglocaties. Op 21 plaatsen ging de opvang om die reden niet door, ook al waren de gemeenten voorstander.