Nederland stuurt ongeveer 450 asielzoekers terug naar Duitsland waar de asielaanvraag van deze mensen moet worden afgehandeld. Beide landen hebben daar afspraken over gemaakt.

Duitsland en Nederland voerden al enige tijd een discussie over negenhonderd asielzoekers die in Nederland verblijven. Volgens de Dublin-akkoorden, waarin dit soort afspraken zijn vastgelegd, moet het eerste land waarin een asielzoeker is geregistreerd de asielprocedure afhandelen.

Nederland zag in het Eurodac-registratiesysteem dat de negenhonderd in Duitsland waren geregistreerd, maar Duitsland vond deze vermeldingen in deze gevallen niet voldoende.

Na overleg deze zomer is nu besloten dat Duitsland om en nabij de helft van deze asielverzoeken alsnog gaat afhandelen, zo bevestigt het ministerie van Veiligheid en Justitie donderdag berichtgeving in de Volkskrant.

In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland

Animatie door in60seconds