Eritreeërs die asiel hebben aangevraagd in Nederland maar ook op vakantie gaan naar Eritrea worden deze zomer extra in de gaten gehouden door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Hoe die controle er precies uit komt te zien, is niet bekend. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff zei eerder in de Tweede Kamer dat het ministerie samen met de IND en de Koninklijke Marechaussee bekijkt hoe groot het probleem precies is "om vervolgens door te pakken". 

"Als iemand aantoonbaar veilig kan terugkeren naar Eritrea, is er geen reden om een verblijfsvergunning te verlenen", antwoordde Dijkhoff de Tweede Kamer.

In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland

In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland
In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland

Animatie door In60seconds

Mensenrechten

Er zijn veel Eritreeërs naar Nederland gevlucht. Het land is straatarm en de mensenrechten staan er onder druk. De mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties concludeerde vorige maand nog dat Eritrea zich schuldig maakt aan misdaden tegen de menselijkheid.

Dat er Eritreeërs zijn die naar Nederland vluchten voor het regime maar toch weer terug gaan voor vakanties, roept volgens experts in De Telegraaf vraagtekens op.

De resultaten van de controle van het ministerie worden dit najaar gedeeld.