Het Europees Parlement heeft woensdag in Straatsburg ingestemd met de vorming van een Europese grens- en kustwacht. Het informele akkoord dat de Europese instellingen onlangs bereikten, werd met ruime meerderheid bekrachtigd.

Frontex, het Europese grensagentschap in Warschau, wordt uitgebouwd en kan vanaf het eind van de zomer de bewaking van de Europese buitengrenzen gaan versterken. Dat gebeurt echter pas als een lidstaat zijn grenzen niet meer kan beveiligen en om hulp vraagt.

De lidstaten moeten snel 1500 grenswachten en allerlei materieel kunnen leveren in geval van een crisis. Nederland levert vijftig medewerkers aan de 'grenswachtpool'.  

Het nieuwe agentschap is vooral gericht op het ontdekken en voorkomen van zwakke punten in de Europese buitengrenzen en gaat bovendien het terugsturen van afgewezen asielzoekers Europees coördineren.

Afgezwakt

De wetgeving is in ongeveer een halfjaar goedgekeurd, voor Europese begrippen een recordsnelheid. Het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie is wel afgezwakt: de grenswacht kan niet worden ingezet tegen de wil van een lidstaat.

PvdA-Europarlementariër Kati Piri (PvdA) wijst op het belang van snelle uitzetting van migranten die geen recht hebben op internationale bescherming. ''Een effectieve terugkeer van economische migranten is cruciaal.''

Haar collega Judith Sargentini (GroenLinks) sprak van "broddelwerk". ''Het is weer geen antwoord op de vluchtelingencrisis. Het blijven nationale activiteiten." Jeroen Lenaers (CDA): ''Hiermee komt een einde aan de ieder-voor-zichmentaliteit die we nu kennen als het over de Europese buitengrenzen gaat.''