Asielaanvragen uit Syrië blijven dalen

Het aantal asielaanvragen uit Syrië is opnieuw gedaald. In april kwamen er 101 eerste asielaanvragen binnen.

In totaal kwamen er 924 asielaanvragen binnen in april, meldt de Volkskrant op basis van cijfers van het Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND, pdf). Dit aantal is voor het eerst in meer dan een jaar onder de duizend uitgekomen.

Op het hoogste punt van de vluchtelingencrisis, in oktober van 2015, kwamen er 5.249 eerste asielaanvragen binnen door Syriërs. Sindsdien is het elke maand gedaald. In januari waren dat er nog 699, in maart 127. In totaal zijn er in 2016 1.265 asielverzoeken uit het door oorlog verscheurde land gekomen. 

Door de forse daling is Albanië nu het land waar de meeste eerste asielaanvragen vandaan komen. In april kwamen er 134 verzoeken binnen bij de IND. Servië is het derde land met de meeste asielverzoeken.

De totale instroom was vorige maand 1473 personen. Naast de eerste aanvragers kwamen 401 mensen naar Nederland in het kader van familiehereniging, bij 148 aanvragen ging het om herhaalverzoeken.

In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland​

Animatie door in60seconds.nl

Misleidend

Volgens Flip van Dyke, gepensioneerd ambtenaar van de Sociale Dienst, is de presentatie van asielcijfers door de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het ministerie van Veiligheid en Justitie misleidend. "Op de koppen én inhoud van hun berichten is bijna altijd wat af te dingen. En juist in zo'n gepolariseerd debat is taal belangrijk", zegt hij donderdag in de Volkskrant. 

Het ministerie van Veiligheid en Justitie gaat vooral de fout in met de wekelijkse updates over asielzoekers, zegt Van Dyke. Hij denkt dat de IND het aantal asielzoekers zo hoog mogelijk voorstelt om draagvlak voor strengere maatregelen te creëren. In een reactie zegt het IND dat er "soms meerdere interpretaties vatbaar zijn" en ze in hun duiding "naar transparantie en obectiviteit streven". 

Extra geld

Het kabinet heeft eind april nog 500 miljoen extra toegezegd voor gemeenten voor de integratie van asielzoekers. Op dit moment wachten er nog 16.000 statushouders, asielzoekers met een verblijfsvergunning, in azc's op een woning. Het extra geld dat het kabinet beschikbaar stelt is alleen bedoeld voor gemeenten die ook een woning voor de asielzoekers beschikbaar stellen.

"Een prikkel" voor de gemeenten om werk te maken van de huisvesting, zegt Ronald Plasterk (minister van Binnenlandse Zaken). Gemeenten krijgen het extra geld voor taallessen, de begeleiding naar werk en voor onderwijs van vluchtelingenkinderen.

Lees meer over:
Tip de redactie