Utrecht gaat als eerste gemeente in Nederland net aangekomen asielzoekers vanaf de eerste dag binden aan de stad. Na hun verblijf in de Utrechtse noodopvang worden ze opgevangen in de dezelfde stad.

Met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zijn daarover afspraken gemaakt. Utrecht wil een einde maken aan de huidige praktijk waarin asielzoekers vaak verhuizen en pas laat beginnen met hun integratie. Als ze een verblijfsstatus krijgen, kunnen ze in Utrecht woonruimte krijgen.

"Als je aankomt in Utrecht, blijf je in Utrecht", zegt wethouder Kees Diepeveen (GroenLinks) in de Volkskrant. "Dat creëert rust. Voor schoolgaande kinderen is dat gesleep met mensen helemaal dramatisch."

Hoogleraar diversiteit en integratie Halleh Ghorashi van de Vrije Universiteit in Amsterdam vindt het een "fantastisch" idee om vanaf dag één te beginnen met de integratie. "Uit onderzoek blijkt hoe belangrijk die eerste jaren na de aankomst zijn voor de succesvolle integratie op lange termijn. Door het vaak passieve leven in asielzoekerscentra blijven vluchtelingen te lang in hun verleden hangen. Dat vergroot juist de psychische problemen."

In juli komt in de wijk Overvecht een nieuwe noodopvanglocatie voor vierhonderd asielzoekers. In dit voormalige kantoorgebouw gaan de Universiteit van Utrecht en de Volksuniversiteit cursussen geven in onder meer ondernemerschap aan gemengde groepen. Die bestaan uit zowel asielzoekers als jongeren uit Overvecht. Ook komen in het gebouw 25 woningzoekende jongeren wonen.

De gemeente gaat daarnaast extra activiteiten organiseren voor de wijkbewoners in het naastgelegen wijkcentrum, om het draagvlak te vergroten. In de flatwijk is nu veel weerstand tegen de komst van de asielzoekers.

Onderzoek

Deze noodopvang zal 2,5 jaar open zijn. De universiteit van Oxford gaat onderzoeken wat het effect is van de extra inspanningen, op de integratie van de nieuwkomers en op sfeer in de wijk. Utrecht heeft bij de Europese Unie 3,5 miljoen euro aangevraagd voor het project. Volgens wethouder Diepeveen gaat het project ook door zonder deze bijdrage, maar dan mogelijk in afgeslankte vorm.

In 60 seconden: De asielprocedure in Nederland

In 60 seconden: De asielprocedure in Nederland
In 60 seconden: De asielprocedure in Nederland