Het merendeel van de Nederlanders is voor de huisvesting van vluchtelingen in hun eigen gemeente. Belangrijk is dat aan de voorwaarde wordt voldaan dat de vluchtelingen zich aanpassen aan de manier van leven in Nederland.

Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau Necker van Naem, die zowel in oktober 2015 als in februari van dit jaar werd uitgevoerd onder een burgerpanel en raadsledenpanel.

In oktober vulden 4.323 burgers en 1.485 raadsleden een vragenlijst in. In februari waren dat er respectievelijk 7.108 en 1.214. Deels gaat het om dezelfde deelnemers; in het burgerpanel deden 2.316 mensen zowel in oktober als in februari mee aan het onderzoek.

Belangrijkste conclusie is volgens de onderzoekers dat het merendeel van de Nederlanders voor de huisvesting is van vluchtelingen binnen de eigen gemeente. In oktober is dat 70 procent van de respondenten. In februari stijgt dat naar 73 procent.

De meeste mensen die min of meer tegen de huisvesting van vluchtelingen zijn, komen uit gemeenten waar het opvangen van vluchtelingen daadwerkelijk op de politieke agenda staat.

Aanpassing

Als gevraagd wordt naar de belangrijkste voorwaarde voor huisvesting van vluchtelingen, antwoordt het grootste deel dat die zich moeten aanpassen aan onze manier van leven en dat 'veiligheid moet worden gegarandeerd'.

Ook raadsleden noemen deze voorwaarden in hun antwoorden. Verder blijkt dat 83 procent van de ondervraagde lokale politici voorstander is van huisvesting van vluchtelingen in eigen gemeente.

Ruim driekwart van de burgers en raadsleden stelt een voorkeur te hebben voor het spreiden van vluchtelingen in hun gemeente in plaats van opvang op een centrale locatie.

Video: De asielprocedure in Nederland

In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland
In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland

Animatie door in60seconds