Het overgrote deel van de leerplichtige asielkinderen gaat volgens staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) na aankomst in ons land binnen drie maanden naar school. 

Op 1 maart volgde 94 procent van de asielkinderen in opvangcentra onderwijs, meldde de bewindsman vrijdag aan de Kamer.

Het ging om 7.600 van de 8.100 leerplichtige kinderen in opvangcentra. Van de overige vijfhonderd zou naar verwachting van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) driekwart alsnog later in de maand naar school gaan. Ongeveer honderd gaan niet naar school. Er zijn geen grote knelpunten, aldus Dekker.

Volgens de staatssecretaris gaat 90 procent van de asielzoekerskinderen binnen drie maanden naar school. Van hen gaat 30 procent binnen drie weken naar school, blijkt uit een koppeling van de gegevens van COA en Onderwijs. Jongens van 16 en 17 jaar vormen de grootste groep bij de asielkinderen.

Vanaf het komende schooljaar wordt het basisonderwijs aan asielkinderen op dezelfde manier gefinancierd als het voortgezet onderwijs, laat hij verder weten. Basisscholen krijgen dan per kwartaal 2.250 euro per asielkind. Ook bezorgt deze zogenoemde maatwerkbekostiging volgens hem scholen minder bureaucratische rompslomp.

In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland

Animatie door in60seconds.nl