Een kwart van de asielaanvragen die dit jaar al zijn gedaan, is afkomstig van mensen uit een veilig land als met name Albanië, Servië of Kosovo. Zij kunnen inmiddels sneller worden teruggestuurd dan voorheen.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND heeft zijn handen vol aan asielverzoeken van mensen uit veilige landen, vooral uit de Balkan. Het gaat met name om mensen uit Albanië, Servië en Kosovo. Mensen uit veilige landen maken amper kans op een verblijfsstatus.

Het gaat om zo'n duizend mensen in de eerste twee maanden van 2016. Dat blijkt uit cijfers die de IND maandag presenteerde.

"Het aantal aanvragen van mensen afkomstig uit veilige landen is van 5 tot 10 procent in 2015 gestegen naar inmiddels 25 procent", aldus Rob van Lint, directeur van de IND maandag tijdens de presentatie van de jaarcijfers in Den Haag. "Hierom is het zaak die aanvragen zo snel mogelijk te behandelen. Dit kan binnen een paar weken zijn afgerond."

Het is volgens Van Lint niet zo dat deze mensen nooit een verblijfsvergunning krijgen. "In sommige individuele gevallen kan er een uitzondering worden gemaakt." Waarom het aantal aanvragen uit veilige landen is toegenomen weet de IND-directeur niet, "daar is het nog te pril voor."

Voorrang

De IND behandelt hun aanvragen met voorrang en wikkelt ze binnen enkele weken af. Dat moet tegengaan dat ze plekken bezet houden voor mensen die wel kans maken op asiel. Na afwijzing geldt voor hen geen gebruikelijke vertrektermijn van 28 dagen. Ze moeten meteen terug, liefst zelfstandig en anders gedwongen, zei Van Lint.

Volgens hem gaan veel betrokkenen echt terug. Dit jaar waren het er al ruim achthonderd. Mensen uit veilige landen maken volgens van Lint geen aanspraak op een vertrekregeling, waarbij ze eventueel geld meekrijgen.

Nederland heeft de lijst met veilige landen nu uitgebreid zodat straks meer aanvragen sneller worden afgewezen. Overigens blijft de IND wel de individuele vluchtreden van mensen uit veilige landen bekijken.

Mensen die eerder al in een ander land asiel aanvroegen, komen ook in een versneld traject terecht. Zij moeten terug naar dat land om daar hun asielprocedure te voeren. Het gaat om ongeveer 10 procent van de instromers.

2015

Afgelopen jaar dienden bijna 59.000 mensen een asielverzoek in. Circa 70 procent van de aanvragen werd ingewilligd.

Het waren vorig jaar vooral Syriërs (circa 27.700) en Eritreeërs (circa 8400) die naar Nederland kwamen. Door de grote toeloop moeten asielzoekers langer wachten tot de IND hun verzoek in behandeling kan nemen: inmiddels zo'n zeven maanden.

Ook begin 2016 vormden de Syriërs weer de grootste groep onder de aanvragers. In totaal zijn de eerste negen weken ongeveer 6300 asielaanvragen gedaan. Het gaat om circa 4400 eerste asielaanvragen, 300 herhaalde asielaanvragen en 1600 nagekomen gezinsleden.

Video: Asielprocedure van vluchtelingen in Nederland in 60 seconden

In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland
In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland