Het aantal vrouwen en kinderen in de vluchtelingenstroom naar Europa neemt toe. In december en januari was ook een meerderheid van de migranten in Nederland vrouw of kind.

Een maand eerder was dat nog 37 procent, schrijft Trouw. Het aantal volwassen mannen dat een eerste asielverzoek indient, daalt hard.

In augustus was een derde van de asielzoekers die in Italië of Griekenland werden geregistreerd een vrouw of kind. Ook in die landen is dat nu meer dan de helft. Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zegt tegen de krant dat er geen beleidswijziging is die de trend verklaart.

Volgens Vluchtelingenwerk Nederland komt dit doordat het tegenwoordig langer duurt voordat het gezin van een asielzoeker legaal mag overkomen. Een half jaar geleden duurde dat traject ruim een half jaar, nu is dat langer dan twee jaar.

"Het is voor sommigen geen optie om zo lang te wachten", zegt Vluchtelingenwerk. "Vrouwen en kinderen komen dan zelf over of gezinnen besluiten om compleet te vertrekken, in plaats van eerst de man vooruit te sturen."

Vanwege de winter nemen de absolute aantallen vluchtelingen af.