De vraag van twee Brabantse burgemeesters om kleinschalige asielopvang vindt mogelijk toch gehoor. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) staat open voor alle soorten opvang.

"We kunnen ons niet de luxe permitteren om zonder gedegen argumentatie voorstellen voor opvang af te wijzen. Op dit moment hebben we iedere opvangplek hard nodig", zegt directeur Gerard Bakker van het COA tegen de Volkskrant.

Mark Buijs (VVD) van Boxtel en Jan Hamming (PvdA) van Heusden schreven maandag in een brief dat bij een kleinschalige opvang ''de vluchtelingen een gezicht krijgen'' en ''de gemeenschap er omheen gaat staan''.

Dat zou naar hun oordeel gebeuren als de azc's niet groter zijn dan vijftig of honderd vluchtelingen. Ze zeggen daarin te worden gesteund door de politietop, een Kamermeerderheid en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG).

Optimistisch

Beide burgemeesters zijn tevreden met de uitspraak van Bakker en zien de uitkomst optimistisch in. "Het COA is buitengewoon positief over ons initiatief", aldus Hamming tegen de krant. "Het COA verdient een groot compliment", valt Buijs hem bij.

Het COA hield tot nu toe vast aan een minimum van driehonderd vluchtelingen per opvanglocatie. Beide burgemeesters verwachten deze week een oplossing te kunnen "forceren" met het COA. Directeur Bakker zegt wel dat indien de gemeentes kleinere opvang willen, ze wel werk moeten maken van de huisvesting voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

Video: Asielprocedure in Nederland

In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland
In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland

Animatie: In60seconds