Twee Brabantse burgemeesters pleiten voor een andere, kleinschalige opvang van asielzoekers. Ze zeggen daarin te worden gesteund door de politietop, een Kamermeerderheid en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG).

In een open brief in de Volkskrant van maandag stellen zij dat in hun ogen de oplossing voor de huidige problematiek ligt in beperkte opvangruimtes voor asielzoekers waar vanaf het begin aandacht is voor integratie.

De beide burgemeesters, Mark Buijs (VVD) van Boxtel en Jan Hamming (PvdA) van Heusden, menen dat bij een kleinschalige opvang ''de vluchtelingen een gezicht krijgen'' en ''de gemeenschap er omheen gaat staan''. Dat zou naar hun oordeel gebeuren als de azc's niet groter zijn dan vijftig of honderd vluchtelingen.

"Er wordt een grote fabriek neergezet, duizend man erin, vijftienhonderd is beter, niemand kan erin of eruit", aldus Buijs tegen de krant. "Onze inwoners hebben daar niets mee, kunnen daar niets mee."

''Een kleinschalige opvanglocatie is leefbaarder en veiliger voor de vluchtelingen, voor de begeleiders en voor omwonenden'', aldus Buijs en Hamming.

De waarnemend korpschef Ruud Bik, pleitte begin februari al voor kleinschaliger opvanglocaties. Bik heeft het idee dat incidenten dan beter te beheersen zijn. "In een grote opvanglocatie kan het door het grote aantal mensen fors uit de hand lopen", aldus Bik.

'Goede ervaringen'

Beiden zeggen goede ervaringen te hebben opgedaan in hun eigen gemeenten. Zij verwijzen naar Mariënkroon in Heusden en naar De Kleine Aarde in Boxtel. ''Kleinschalige locaties zijn bovendien gemakkelijker te vinden dan grootschalige en zorgen voor een betere spreiding over het land'', schrijft het tweetal. ''Ze hebben ook veel minder impact op de omgeving en áls er zich problemen voordoen, zijn ook die kleinschaliger.''

Zij voeren verder aan dat veel Nederlanders zeggen dat ze niet tegen opvang zijn, maar wel tegen grootschalige opvang. ''Met dat geluid moeten we iets doen.''

Video: De asielprocedure van vluchtelingen in Nederland

Animatie door in60seconds