Het Nederlands asielbeleid is een van de strengste van de EU-landen. De kans op een verblijfsvergunning is in vijf landen kleiner dan in Nederland.

Dat blijkt uit cijfers uit 2014 van het WODC, het wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum van het ministerie van Justitie, aldus de Volkskrant donderdag. Landen als Duitsland, Frankrijk en Denemarken zijn minder streng dan Nederland.

Nederland staat hoog op de lijst, ondanks een groot percentage verstrekte verblijfsvergunningen. Dat komt doordat Nederland weinig 'kansloze' asielzoekers uit Oost-Europa en West-Afrika ontvangt. De meeste asielzoekers komen uit Syrië en Eritrea.

Asielverzoeken

Vorig jaar was 32 procent van de asielaanvragen in Nederland afkomstig van Syriërs. Van alle Syriërs en Eritreeërs ontving ruim 90 procent een verblijfsvergunning.

"De vrees dat Nederland veel soepeler is dan andere landen, blijkt ongegrond," zegt onderzoeker Arjen Leerkes in de Volkskrant. "Als je het percentage verblijfsvergunningen corrigeert naar land van herkomst en dat vergelijkt met andere landen, blijken we dus helemaal niet uitzonderlijk in Europa."

Video: Asielprocedure in Nederland

In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland
In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland

Animatie: In60seconds.nl

Harmonisatie EU

Naar aanleiding van dit onderzoek schrijft staatssecretaris Dijkhoff van Justitie in een brief aan de Tweede Kamer dat Nederland als EU-voorzitter wil zorgen voor harmonisatie in het toelatingsbeleid in de EU. Daarmee wil hij voorkomen dat asielzoekers enkel naar het land reizen waar ze het meeste kans maken op een verblijfsvergunning.

De Kamer debatteert donderdag over verschillende asielonderwerpen, waaronder de onduidelijkheid rond de noodopvanglocaties en het aantal incidenten in asielzoekerscentra.