Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel) denkt dat het vluchtelingenplan van de PvdA "zou kunnen werken". Er zitten volgens hem veel dingen in die hij ook herkent in de aanpak van Europa. 

"Maar we staren ons natuurlijk niet blind op één scenario", zei hij vrijdag over het plan van PvdA-leider Diederik Samsom en premier Mark Rutte (VVD) dat ze donderdag presenteerden. 

Ze willen vluchtelingen na aankomst in Griekenland meteen met een veerboot terugsturen naar Turkije. Een vastgesteld aantal vluchtelingen zou dan vanuit Turkije gereguleerd naar Europa kunnen voor opvang.

Het is volgens Dijkhoff cruciaal dat de instroom naar Europa naar beneden gaat. Dat is ook het uitgangspunt in de EU-aanpak.

Moreel verantwoord

Op de vraag of het moreel verantwoord is om vluchtelingen terug naar Turkije te sturen, zei Dijkhoff dat Nederland en de EU hun bijdrage leveren aan de opvang.

"Maar het is ook onverantwoord om ongecontroleerd maar te wachten hoeveel mensen naar Europa proberen te komen. Dat zorgt voor spanningen in de samenleving en dat werkt ook niet."

GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman wil een officiële kabinetsreactie op het plan-Samsom. "We hebben in de media kunnen lezen wat Samsom en Rutte willen, maar een echt voorstel hebben we niet gezien. Waar hebben we het concreet over? Staat Rutte achter dit plan? Steunt het kabinet het voorstel?" Samen met een meerderheid van de Kamer heeft Voortman om opheldering gevraagd.

Doorbraak

Samsom en Rutte proberen met hun plan een doorbraak in de vluchtelingencrisis te forceren. Europa is al maanden op zoek naar een oplossing voor de aanhoudende stroom asielzoekers uit zowel conflictgebieden als landen waar het veilig is.

Het systeem van hotspots in landen als Griekenland en Italië en een verdeelsleutel om de vluchtelingen eerlijk over de lidstaten te verdelen komt niet van de grond.

Samsom en Rutte stellen voor asielzoekers die via Turkije Griekenland proberen te bereiken tegen te houden en terug te sturen. Een legale asielroute moet ervoor zorgen tussen 150 en 250 duizend vluchtelingen per jaar in Europa worden opgenomen. Het idee is om potentiële asielzoekers de boodschap te geven dat de overtocht in gammele bootjes geen zin heeft.

De verplichting om de geselecteerde vluchtelingen vervolgens op te nemen vervalt voor de EU-lidstaten. De kosten voor de opvang moeten wel eerlijk gedeeld worden.