Crisisopvang voor vluchtelingen is binnenkort niet meer nodig. Eind januari zal de laatste crisisopvang in Nederland sluiten.

Dat betekent dat vluchtelingen niet meer om de paar dagen van gemeente naar gemeente hoeven te verhuizen, zegt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) donderdag tegen de NOS.

Crisisopvang was nodig vanwege het hoge aantal vluchtelingen dat de laatste maanden naar Nederland kwam. Voor de eerste opvang werden onder meer gymzalen, leegstaande schoolgebouwen en andere locaties gebruikt.

In 60 seconden: De asielprocedure van vluchtelingen in Nederland

In 60 seconden: De asielprocedure in Nederland
In 60 seconden: De asielprocedure in Nederland

Huisvesting

Inmiddels is het aantal migranten dat asiel aanvraagt in Nederland gedaald en is crisisopvang niet meer nodig. Vanaf 29 januari kunnen alle vluchtelingen gehuisvest worden in een van de 39 noodopvanglocaties.

Het gaat daarbij om tentenkampen zoals in Nijmegen, Zaandam en Apeldoorn en lege gebouwen zoals in Leiden en Alphen aan den Rijn.

Locaties AZC's

Instroom

De instroom van nieuwe vluchtelingen kan in Nederland dit jaar op ruim 93.000 uitkomen als het beleid ongewijzigd blijft, blijkt uit prognoses van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Maar als de inmiddels bedachte maatregelen werken, dan kan de instroom uitkomen op de 58.000 asielzoekers.

Dat staat in een brief die staatssecretaris Klaas Dijkhoff, die asielbeleid doet, donderdag naar de Tweede Kamer stuurde. De Kamer had om deze gegevens gevraagd, omdat eerder deze week uitlekte dat er op het ministerie rekening werd gehouden met 90.000 asielzoekers.

Het kabinet gaf zelf steeds aan uit te gaan van 58.000 asielzoekers, ongeveer evenveel als in 2015. Het kabinet houdt dus vast aan dat aantal, laat Dijkhoff weten. "Het beleid moet er toe leiden dat de instroom substantieel afneemt, en zeker niet groeit", schrijft hij.

Scenario's

Het ministerie baseert zich op ramingen die door verschillende nationale en internationale organisaties en overheden worden gemaakt. Ambtenaren van Dijkhoff ontwikkelden daarna diverse scenario's, die uiteenlopen van 45.000 tot 114.000 nieuwe asielzoekers. "Dit leidde tot een gewogen scenario van 93.600 bij ongewijzigd beleid."

Dijkhoff wijst erop dat sindsdien diverse beleidswijzigingen zijn of nog moeten worden doorgevoerd, die ertoe moeten leiden dat er minder vluchtelingen naar Nederland komen.