Een proef van de gemeente Amsterdam om vluchtelingen door snel screenen eerder aan een baan of studie te krijgen, krijgt steun van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). 

Het gaat onder meer om financiële hulp, aldus een woordvoerder dinsdagavond.

Amsterdam wil vluchtelingen met een verblijfsstatus die nog in een asielzoekerscentrum wonen, snel screenen om zo inzicht te krijgen in hun mogelijkheden. Daarbij wordt samengewerkt met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en regionale werkgevers en onderwijsinstellingen.

Amsterdam denkt bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een app om het delen van gegevens van vluchtelingen tussen de betrokken partijen te verbeteren. Zo zijn de capaciteiten van erkende vluchtelingen sneller bekend en zouden ze sneller aan de slag kunnen.

In 60 seconden: De asielprocedure van vluchtelingen in Nederland

Animatie door in60seconds