Slachtoffers van discriminatie, bedreiging of geweld in de asielzoekersopvang worden alleen in acute noodsituaties op een andere plek ondergebracht.

De daders worden aangepakt en overgeplaatst. Eventueel worden tegen hen nadere maatregelen genomen of volgt aangifte.

Dat is het uitgangspunt van het kabinet, zei minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) dinsdag in de Tweede kamer. De SP wilde weten wat nu precies de bedoeling is als homoseksuele, lesbische, biseksuele en transgender (LHBT'ers) vluchtelingen in het nauw komen. SP'er Jasper van Dijk zag licht tussen uitlatingen van diverse ministers.

Amsterdam heeft besloten een aantal slachtoffers in aparte locaties onder te brengen. Het kabinet kan zich daarin vinden, maar alleen als de veiligheid echt niet kan worden gegarandeerd. Alle asielzoekers moeten zich aan de Nederlandse normen en waarden houden, benadrukte de minister.

Video: Asielprocedure in Nederland

In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland
In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland

Animatie: In60seconds.nl

Alertheid

Ze krijgen daarover actieve voorlichting van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De COA-medewerkers moeten alert zijn op misstanden, zei Van der Steur. De Tweede Kamer is het eens met deze aanpak, maar wees op situaties waarin LHBT'ers toch niet goed werden geholpen.

ChristenUnie en CDA wilden ook speciale aandacht voor christenen en andere religieuze 'minderheden' die tussen de vooral islamitische asielzoekers zitten. Zij durven soms niet voor hun religie uit te komen en zijn dan gedwongen om 's nachts mee te bidden met de moslims.

Van der Steur laat nog uitzoeken of en welke gevolgen er zijn voor de asielprocedure van daders.