De opvang van migranten zonder verblijfsvergunning in Nederland is onvoldoende. 

Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International worden er te veel voorwaarden aan de opvang gesteld en zorgt dat, mede door tijdelijkheid van de regelingen, ervoor dat mensen toch op straat komen te staan of onvoldoende zorg krijgen.

Het kabinet bereikte eerder dit jaar met veel moeite het zogeheten bed-bad-broodakkoord. Daardoor kunnen de grote steden uitgeprocedeerde asielzoekers en vreemdelingen opvangen in nachtopvang, waar ze kunnen douchen en eten. Kleinere gemeenten kunnen vooralsnog eigen voorzieningen treffen.

''Die nachtopvang is niet meer dan een vangnet voor mensen die anders op straat moeten slapen. Voor mensen die meer zorg nodig hebben of langdurig afhankelijk zijn van noodopvang, is de nachtopvang ongeschikt'', stelt Amnesty in een rapport dat maandag is gepresenteerd.

Terug

De organisatie vindt dat het akkoord te veel is geschreven vanuit het uitgangspunt dat de migranten zonder verblijfsvergunning zo snel mogelijk terug moeten naar hun land van herkomst en dat er te weinig oog is voor hun basale rechten.

Er zou bij de opvang meer aandacht moeten zijn voor persoonlijke begeleiding, oordeelt Amnesty. ''Bij de begeleiding van mensen en voor het vinden van een structurele oplossing is het van belang dat mensen in een veilige en stabiele omgeving verblijven. Op straat kan niet aan een oplossing worden gewerkt.''

De organisatie roept de regering op het recht op een adequate levensstandaard wettelijk vast te leggen, ongeacht de verblijfsstatus en terugkeerbereidheid. De opvang zou onvoorwaardelijk moeten zijn en geen tijdslimiet mogen kennen.

Animatie: in60seconds.nl

Nederland

De afgelopen week zijn ongeveer 1.700 asielzoekers naar Nederland gekomen. Een daling van het aantal asielaanvragen, die zich doorgaans tegen het einde van het jaar voordoet, blijft vooralsnog uit.

Dat maakte het ministerie van Veiligheid en Justitie maandag bekend. In de eerste week van november waren er zo'n 1.800 nieuwkomers, de week daarvoor ging het om 1.700 asielzoekers. De asielinstroom is daarmee hoog en stabiel.

Het uitblijven van de gebruikelijke daling heeft onder meer te maken met het grote aantal asielzoekers dat via de Balkan de Europese Unie binnenkomt. Doordat de instroom van asielzoekers hoog blijft, blijft ook de behoefte aan opvangcapaciteit groeien, aldus het ministerie.