In navolging van Nederland gaan ook in de Duitse regering stemmen op om uitkeringen voor asielzoekers te verlagen. 

Minister van Financiën Wolfgang Schäuble wees er dinsdag op dat vluchtelingen nu een even hoge uitkering krijgen als iemand die dertig jaar heeft gewerkt en zijn baan kwijtraakt. "Kunnen we niet op zijn minst de kosten van de inburgeringscursus aftrekken?'', vroeg Schäuble zich hardop af in een toespraak tot ondernemers.

Duitsland neemt van alle Europese landen de meeste asielzoekers op. Het land verwacht dat het aantal aanvragen dit jaar zal stijgen tot 800.000. Net als in Nederland kunnen vluchtelingen die een verblijfsstatus krijgen aanspraak maken op de sociale zekerheid. Schaüble zei dat de Duitse regering "deze opgave aankan zonder nieuwe schulden te maken''.

Het Nederlandse kabinet wil bijstandsuitkeringen verlagen en toeslagen afschaffen voor asielzoekers. In plaats van geld krijgen zij dan in natura "sobere huisvesting'' en zorg.